Интерснак Груп с нова корпоративна идентичност

През месец май 2011г. Интерснак България се присъедини към новата корпоративна идентичност на Интерснак Груп, чието начало беше поставено чрез въвеждането на нов дизайн на корпоративното лого. Промяната беше продиктувана от желанието на групата да утвърди стабилните основи на марката, като изгради силен знак, който да обедини ценностите на фирмата в едно.

Новото лого на компанията ще символизира четирите основни принципа, вплетени в ежедневна дейност и усилия на всички служители на Интерснак:

-         Растеж, който постигнахме;

-         Богатият избор от продукти, които предлагаме на нашите клиенти и партньори;

-         Независимост, която сме постигнали в дългогодишната си история;

-         Отговорността, която сме поели към света около нас и ресурсите, които използваме.